OfertaGaleriaKontakt

Kontakt

Siedziba firmy

Ul. Pierwszej Brygady 35 pok. 111
73-110 Stargard Szczec.
Tel./fax 091-834-84-35

biuro@robertpawlak.pl

Oferta

Zakres usług świadczonych przez nasze Biuro Rachunkowe obejmuje:
podatkowa księga przychodów i rozchodów
pełna księgowość (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)
ryczałt
ewidencje (rejestry) dla celów podatku VAT
płace
kadry
kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS
nadzór księgowy
środki trwałe
zeznania roczne
szkolenia BHP pracodawców i pracowników
nadzór BHP nad firmami

W ramach usług świadczonych przez nasze Biuro Rachunkowe dodatkowo oferujemy naszym klientom:
reprezentowanie przed urzędami skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej
poradnictwo z zakresu prawa pracy
przygotowywanie analiz ekonomiczno - finansowych
sporządzanie wniosków kredytowych

Ceny za nasze usługi każdorazowo negocjujemy z klientem uwzględniając jego sytuację ekonomiczną.

  Copyright (c) 2006 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie:Planfirm.pl                                  Polityka prywatności